Anuncios Gratis    │   Como publicar aquí   │   Contacto

 

 

Sitios España - Noticias destacadas de España y el mundo

 

LISTA DE JUGADORES DE JAPÓN PARA EL MUNDIAL SUDAFRICA 2010

Ya no hay misterios en Japón. El entrenador Takeshi Okada ha dado a conocer la lista de 23 jugadores que estarán en Sudáfrica para la disputa de la Copa del Mundo.

Yoshikatsu KAWAGUCHI
Eiji KAWASHIMA
Seigo NARAZAKI
Yuki ABE
Yasuhito ENDO
Makoto HASEBE
Keisuke HONDA
Junichi INAMOTO
Naohiro ISHIKAWA
Daiki IWAMASA
Shinji KAGAWA
Yuichi KOMANO
Yasuyuki KONNO
Ryoichi MAEDA
Tomoaki MAKINO
Daisuke MATSUI
Takayuki MORIMOTO
Yuto NAGATOMO
Kengo NAKAMURA
Shunsuke NAKAMURA
Yuji NAKAZAWA
Mitsuo OGASAWARA
Shinji OKAZAKI
Yoshito OKUBO
Keiji TAMADA
Marcus Tulio TANAKA
Tatsuya TANAKA
Yuhei TOKUNAGA
Atsuto UCHIDA
Kisho YANO

LISTA DE JUGADORES DE ALEMANIA PARA EL MUNDIAL SUDAFRICA 2010

LISTA DE JUGADORES DE URUGUAY PARA EL MUNDIAL SUDAFRICA 2010

LISTA DE JUGADORES DE ESPAÑA PARA EL MUNDIAL SUDAFRICA 2010

LISTA DE JUGADORES DE BRASIL PARA EL MUNDIAL SUDAFRICA 2010

LISTA DE JUGADORES DE ARGENTINA PARA EL MUNDIAL SUDAFRICA 2010

LISTA DE JUGADORES DE INGLATERRA PARA EL MUNDIAL SUDAFRICA 2010

LISTA DE JUGADORES DE NIGERIA PARA EL MUNDIAL SUDAFRICA 2010

LISTA DE JUGADORES DE CADA PAÍS PARA EL MUNDIAL SUDÁFRICA 2010

Fuente

Ver Todo el Historial de Notícias

 

 

 

Home  |  Como incluir un sitio aquí  |  Publicidad  |  Noticias & curiosidades  |  Anuncios gratis
 
© Copyright 2003 - 2018 SitiosEspana.com - Permitido el uso del contenido citando la fuente